Kalkulator delegacji
MDDP Outsourcing

Koniec problemów z rozliczeniem delegacji i diety!

Kalkulator pomoże Ci obliczyć wysokość należnej diety lub rozliczy całą delegację. Wystarczy podać dane podróży. Po przygotowaniu rozliczenia on-line, możesz otrzymać dokumentację na maila. Kalkulator umożliwi rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej.

1. Czy istnieją wymagania techniczne niezbędne do pracy z Kalkulatorem delegacji?
Nie, wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Kalkulator delegacji to narzędzie dostępne on-line. Dodatkowo aby otworzyć plik z rozliczeniem delegacji konieczne jest posiadanie aplikacji umożliwiającej otwieranie plików w formacie PDF.
2. Czy dane które uzupełniam w narzędziu są gdzieś przechowywane?
Nie. Zaraz po wypełnieniu formularza Kalkulatora delegacji i wysłaniu rozliczenia na maila, aplikacja pyta użytkownika, czy rozpocząć przygotowywanie nowej kalkulacji. Jeżeli użytkownik kliknie OK – aplikacja automatycznie czyści formularz z wszystkich danych i umożliwia rozliczenie kolejnej delegacji.
3. Czy adresy mailowe wpisywane w narzędziu są gromadzone w bazie Kalkulatora delegacji?
Nie. Kalkulator delegacji nie gromadzi danych.
4. Czy kalkulator jest narzędziem darmowym?
Tak, Kalkulator delegacji MDDP Outsourcing jest narzędziem darmowym.
5. Czy rozliczenie delegacji za pomocą kalkulatora delegacji jest zgodne z polskimi przepisami prawa?
Tak. Podczas tworzenia narzędzia Kalkulatora Delegacji naszym głównym założeniem było stworzenie narzędzia zgodnego z przepisami prawa polskiego, dlatego wszystkie algorytmy zaszyte w systemie mają swoją postawę prawną w postaci Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.
6. Czy można wysłać rozliczenie delegacji na kilka adresów mailowych za jednym razem?
Nie. System umożliwia wysłanie rozliczenia delegacji wyłącznie na jeden adres mailowy.
7. Czy delegacja wypełniana w walucie inne niż PLN przelicza się automatycznie według kursu z dnia rozliczenia delegacji?
Tak. Każdy użytkownik podczas wypełniania formularza on-line widzi datę kursu po którym zostanie przeliczone rozliczenie delegacji, jeżeli zostało wypełnione w innej walucie niż PLN.
8. Czy kalkulator delegacji rozliczy wszystkie delegacje krajowe i czy każda delegacja krajowa będzie miała obliczone diety krajowe?
Tak. Kalkulator umożliwia rozliczenie delegacji krajowych i obliczenie diet krajowych.
9. Czy za pomocą kalkulatora można też rozliczać delegacje zagraniczne?
Tak. Kalkulator rozlicza również delegacje zagraniczne.
10. Czy dieta zagraniczna będzie naliczona w odpowiedniej walucie?
Tak. Należy tylko wybrać odpowiednią walutę i dieta naliczy się poprawnie.
11. Czy delegacja krajowa rozlicza się w kalkulatorze, uwzględniając podróże służbowe, ryczałt za nocleg i ryczałt za dojazdy?
Tak. W formularzu uwzględnione są zarówno koszty podróży, jak i noclegów, czy dojazdów.
12. Czy rozliczenie delegacji możliwe jest online, czy trzeba ściągnąć jakiś program na komputer?
Rozlicznie delegacji odbywa się online – nie trzeba niczego instalować.
13. Czy rozliczenie delegacji zagranicznej wymaga użycia innego formularza niż rozliczenie delegacji krajowej?
Nie. Rozliczenie delegacji zagranicznej obywa się za pomocą ego samego formularza, co rozliczenie delegacji krajowej.
14. Czy w kalkulatorze możliwy jest druk delegacji?
Tak. W kalkulatorze jest możliwość przesłania delegacji na dowolny adres e-mail w formie załącznika, który można wydrukować.
15. Czy za pomocą kalkulatora można rozliczyć delegacje, w których nie jest obliczana dieta krajowa?
Tak. W polu dotyczącym obliczania diety można wybrać opcję „nie” – wówczas dieta nie jest naliczana.
16. Czy kalkulator wylicza wysokość diety krajowej zgodnie z polskimi przepisami?
Tak. W aplikacji zastosowane są zasady prawa polskiego. Dieta za delegacje wylicza się prawidłowo.
17. Jak rozliczyć delegację jeśli nie przysługuje mi dieta służbowa?
W kalkulatorze w pozycji „Obliczaj dietę” należy wybrać NIE. Wówczas kalkulator diet zostanie wyłączony a rozliczeniu będą podlegały jedynie poniesione koszty.